Ts-HER2ISH

Tutkimuksen tarkoituksena on Her-2 -onkogeenin geenimonistuman osoittaminen. Menetelmällä on hoidollista merkitystä erityisesti rinta- ja mahasyövän tääsmälääkehoitojen valinnassa. Tutkimukset tehdään formaliinikiinnitetystä ja parafiiniin valetusta tavallisesta kudosnäytteestä (PAD-näytteestä). Yleensä käytetään samaa näyteblokkia kuin Ts-Res -tutkimuksessa.

Näytteeksi lähetetään 8 kpl leikelaseja (SuperFrost-Plus aluslaseilla, leikepaksuus 3-4 mikrometriä. Tämä lasimäärä riittää myös samanaikaisesti tehtävään Ts-RES tutkimukseen. Jos halutaan pelkkä Ts-HER2ISH, riittää 5 kpl näytelaseja. Leikelaseja tulee kuivattaa lämpökaapissa.

Menetelmänä on kromogeeninen in situ -hybridisaatio her2-geenikoetinta käyttäen.

Tutkimuksessa patologi antaa diagnoosin (HER2-negatiivinen tai HER2-positiivinen) ja lausunnon. Kaksi geenikopiota (värjäytynyttä täplää) tumassa tarkoittaa diploidiaa eli geenimonistumaa ei esiinny. Kuusi tai useampia kopioita tai kopioklusteri solussa tulkitaan positiiviseksi. In situ hybridisaatiotutkimuksen lisäksi tehdään aina myös HER2 immunovärjäys. Rajatapauksissa voidaan tehdä myös kromosomi 17-sentromeerin hybridisaatio. “Rajatapaus” -vastauksia ei anneta lopullisiin vastauksiin.

Asiakasohje Ts-HER2ISH (4721) (PDF)