Diagnostiikka

Jilab Oy tarjoaa kasvaintutkimuslaboratorion diagnostiikkapalveluita terveydenhuollon ammattilaisille.

Kasvaintutkimuslaboratoriossa tehdään seuraavanlaisia patologian erikoisalan tutkimuksia:

  • Ts-Res (2575) Kasvainkudoksen immunohistokemiallinen estrogeeni- ja progesteronimääritys
  • Ts-HER2ISH (4721) Her-2 -onkogeenin geenimonistuman osoittaminen

Yksikön tuottamat tutkimukset noudattavat Sairaalaliiton hyväksymää tutkimusnimikkeistöä. Kasvaintutkimusyksikön toiminta perustuu Qualitor Oy:n patologian laatutunnuksen standardiin 4.2.4. Ulkoisena auditoijana toimii Qualitor Oy. Kotimaisten laboratorioiden välisten vertailujen lisäksi Jilab Oy osallistuu NordiQC:n järjestämiin laboratorioiden välisiin vertailuihin soveltuvin osin.
Lähetteet

Lähetteet ovat Adobe PDF muotoisia dokumentteja. Adobe Reader ohjelman voit ladata ilmaiseksi koneellesi asennusta varten Adoben kotisivuilta.

  1. Avaa lähetepohja ja täytä tarvittavat kentät:
  2. Lähettäjä (asiakkaan/yrityksen nimi ja yhteystiedot)
  3. Kaikkien kenttien täyttäminen on tärkeää, jotta näytteiden kirjaaminen tapahtuu virheettömästi. Lisätietoja, puh. 050 540 3171.
  4. Lähetteen kaikki kentät voi täyttää joko ruudulla tai tulostuksen jälkeen käsin.
  5. Täytettyäsi tarvittavat kentät tulosta lähete painamalla lähetteen ylälaidassa olevaa Tulosta -painiketta.
  • Lomakkeen tyhjennys onnistuu painamalla lähetteen ylälaidassa olevaa Tyhjennä -painiketta.

Lähete Ts-HER2ISH (4721) (PDF)

Asiakasohje Ts-HER2ISH (4721) (PDF)

Lähete Ts-HER2ISH (4721) JA Ts-Res (2575) (PDF)

Asiakasohje Ts-HER2ISH (4721) JA Ts-Res (2575) (PDF)

 

Yhteystiedot

Osoite: Biokatu 6
Finn-Medi 1, 3. kerros
33520 TAMPERE

Laboratorion puhelinnumero: 050 540 3171
Näytetiedustelut laboratoriosta puhelinnumerosta: 050 540 3171
Fax: 03 364 1225