Ts-HER2ISH

Tutkimuksen tarkoituksena on HER-2-onkogeenin geenimonistuman osoittaminen. Menetelmällä on hoidollista merkitystä erityisesti rinta- ja mahasyövän täsmälääkehoitojen valinnassa. Tutkimukset tehdään formaliinikiinnitetystä ja parafiiniin valetusta tavallisesta kudosnäytteestä (PAD-näytteestä). Yleensä käytetään samaa näyteblokkia kuin Ts-Res -tutkimuksessa.

Näytteeksi lähetetään 5 kpl leikelaseja (SuperFrost-Plus aluslaseilla, leikepaksuus 3-4 mikrometriä. Leikelaseja tulee kuivattaa lämpökaapissa.

Menetelmänä on kromogeeninen in situ -hybridisaatio HER2-geenikoetinta käyttäen.

Tutkimuksessa patologi antaa diagnoosin (HER2-negatiivinen tai HER2-positiivinen) ja lausunnon. Kaksi geenikopiota (värjäytynyttä täplää) tumassa tarkoittaa diploidiaa eli geenimonistumaa ei esiinny. Kuusi tai useampia kopioita tai kopioklusteri solussa tulkitaan positiiviseksi. In situ -hybridisaatiotutkimuksen lisäksi tehdään aina myös HER2-immunovärjäys. Rajatapauksissa voidaan tehdä myös kromosomi 17-sentromeerin hybridisaatio. “Rajatapaus”-vastauksia ei anneta lopullisiin vastauksiin.

Asiakasohje Ts-HER2ISH (4721) (PDF)